Saturday, 10 December 2011

Rancangan Pengajaran Harian Sains


Rancangan Pelajaran Harian MataPelajaran Sains

Tarikh  dan  hari  :  3   Oktober   2011  (Isnin)

Masa:  0850 – 0950  (60  minit)

Bilangan  murid:   8  orang

Tahun:  Tiga

Tajuk:  Ciri-ciri  luaran  haiwan

Objektif  Pembelajaran: Memerhati  dan  mengenali  ciri-ciri  luaran  haiwan

Hasil  pembelajaran:  Di  akhir  pelajaran  murid  dapat:

1.  Mengenal  pasti  ciri-ciri  luaran  haiwan.

2.  Menyenaraikan  sekurang-kurangnya  8  ciri-ciri  luaran  haiwan

3.  Merekod  ciri-ciri luaran haiwan dalam jadual

4.  Menerangkan  persamaan  dan  perbezaan  di  antara  haiwan  berdasarkan  jadual.

Langkah

Isi  pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan/BBM

Set induksi (5minit)
Mengenal  pasti ciri-ciri luaran  haiwan
1. Guru memberikan pantun teka-teki mengenai haiwan kepada 5 orang murid.
2.   Murid diminta meneka jawapan bagi teka-teki tersebut.
3.   Murid diminta melekatkan 5 jawapan (kad gambar haiwan) yang diteka oleh mereka di papan tulis.
4.  Guru mengaitkan aktiviti yang dijalankan dengan tajuk pelajaran hari ini.

.·Kad pantun teka-teki ·Kad gambar haiwan

Langkah 1 (10minit)
Menyenaraikan ciri-ciri luaran haiwan
1.  Murid diminta menyenaraikan ciri-ciri luaran haiwan.
2.  Guru menunjukkan ciri-ciri luaran haiwan yang telah disebutkan oleh murid dalam bentuk peta minda.

· Power point slide
Langkah2 (20minit)
Mengelaskan ciri-ciri luaran haiwan mengikutkumpulannya.
1. Setiap murid diberikan sekeping gambar haiwan.
2. Murid-murid diminta menyebutkan ciri-ciri luaran yang terdapat pada setiap haiwan tersebut.
3. Guru menyediakan 5 stesen mengikut ciriciri luaran haiwan iaitu:
i. Stesen1: Haiwan yang mempunyai kaki empat dan berbulu halus.
ii. Stesen2: Haiwan yang berkaki dua dan berbulu pelepah
iii. Stesen3: Haiwan yang mempunyai banyak kaki
iv. Stesen4: Haiwan yang mempunyai cangkerang
v. Stesen5: Haiwan yang tiada kaki dan bersisik
4. Sambil memegang gambar,murid-murid diminta bergerak ke stesen yang berkaitan dengan ciri-ciri luaran yang terdapat pada haiwan yang dipegang oleh mereka.

 ·Kad gambar haiwan

Langkah3
(20minit)
Persamaan
dan
perbezaan
haiwan
1. Guru melekatkan gambar haiwan pada papan tulis.
2.  Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.
3. Murid diminta mengelaskan haiwan-haiwan yang dilekatkan di papan tulis kepada lima kumpulan di dalam manila kad iaitu:
i. Haiwan yang mempunyai kaki empat dan berbulu halus.
ii. Haiwan yang berkaki dua dan berbulu pelepah.
iii. Haiwan yang mempunyai banyak kaki
iv. Haiwan yang mempunyai cangkerang
 v. Haiwan yang tiada kaki dan bersisik.
4. Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil kerja mereka di hadapan kelas.

·Manila kad ·Marker pen

Penutup
(5minit)
Rumusan
Isi
pelajaran
1. Guru membuat rumusan akhir isi pelajaran.
2. Murid dikehendaki mencari perkataan tersembunyi dan mengelaskan perkataan itu mengikut kumpulannya.


Refleksi
Murid  dapat  menjalankan  aktiviti  dengan  baik  dan  lancar.  Ketika  menjalankan  aktiviti,  murid  melibatkan  diri  secara  aktif  dan  baik.  Objektif  tercapai  kerana  murid  dapat  mengenal  pasti  jenis-jenis  haiwan  dan  mengelaskan  mereka  dengan  betul.

..

No comments: