Sunday, 11 December 2011

Skor A untuk Pemahaman BM

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=v-vaEdHmH1w

10 Budak Hitam (video animasi Flash)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2o_ojWuS0S8

Mahir sifir cara pantas

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=U6MLaMnf68I

Lagu-lagu sifir

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1YjXTgUL9p4

Cara ingat formula Matematik guna lagu

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NEDpWng6nZI

Add caption
Rancangan Pengajaran Harian Sains

Rancangan  Pengajaran  Harian  SainsTema: Menyiasat Alam Sekitar
Tajuk: Menguji kanji di dalam daun
Sub Topik: Tumbuh-tumbuhan
Tarikh: 28-10-2011 (JUMAAT)
Masa: 1020 - 1050
Tempoh:  30 minit
Tahun: Empat
Objektif Pembelajaran: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:
i. menguji kanji di dalam daun.
ii. menjalankan eksperimen dengan betul.
iii. melalui kaedah inkuiri-penemuan dapat membuat rumusan
bahawa kanji terdapat di dalam daun.
Hasil Pembelajaran: Murid-murid dapat mengenalpasti kanji di dalam daun melalui
eksperimen.
Pendekatan/Kaedah/Strategi: Kaedah Inkuiri-Penemuan
Langkah

Isi  pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan/BBM

Set induksi (5minit)
Mengenal  pasti jenis  daun
1. Guru memberikan beberapa  jenis  daun kepada  murid.
2.   Murid diminta meneka jenis  daun tersebut.
3.   Murid diminta melekatkan jawapan yang diteka oleh mereka di papan tulis.
4.  Guru mengaitkan aktiviti yang dijalankan dengan tajuk pelajaran hari ini.

·  Daun


Langkah 1 (20minit)
Menjalankan  kaedah  inkuiri-penemuan
1.  Murid diminta menjalankan  eksperimen  untuk  menguji  kanji  di  dalam  daun
2.  Guru mengedarkan  semua  peralatan  yang  diperlukan  kepada  murid-murid.
3.  Murid-murid  menjalankan  eksperimen  dalam  kumpulan.
·Mikroskop
·Daun

Langkah 2 (3 minit)
Mengelaskan ciri-ciri  kanji  dalam  daun.
1. Guru  menerangkan  ciri-ciri  kanji  di  dalam  daun.
2.  Guru  memerhatikan  hasil  kerja  murid.
3.  Guru  menunjukkan contoh  daun  kepada  murid.

 ·Daun

Penutup
(2minit)
Rumusan
Isi
pelajaran
1. Guru membuat rumusan akhir isi pelajaran.
2. Murid dikehendaki mencari perkataan tersembunyi dan mengelaskan perkataan itu mengikut kumpulannya.


Refleksi

Murid-murid  berasa  seronok  dan  terhibur  apabila  menjalankan  ekperimen.  Objektif  dikatakan  tercapai  kerana  murid  dapat  mengesan  kanji  yang  ada  dalam  daun.
..

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN  BAHASA  MALAYSIA

MATAPELAJARAN: BAHASA  MALAYSIA

 DARJAH:  LIMA

TEMPAT:  BILIK  DARJAH  TAHUN  ENAM

TARIKH:  01  NOVEMBER 2011

MASA:  1055 – 1125  (30  MINIT)

BILANGAN PELAJAR:  8   ORANG

TEMA / TAJUK:   MEMAHAMI  PERBUALAN

OBJEKTIF:   Di  AKHIR  PENGAJARAN  DAN  PEMBELAJARAN,  MURID  DAPAT:

I.   MENJAWAB  SEKURANG-KURANGNYA  LIMA  SOALAN  YANG  BERASASKAN  DIALOG  DIGUNAKAN  DALAM  MAIN  PERANAN.

BAHAN  SUMBER:  KAD  GAMBAR  ENCIK  ASMAN  DAN  ISTERINYA,  ANAKNYA  ALI  DAN  RAKANNYA  AH  SENG.

NILAI:  HORMAT-MENGHORMATI,  KERAJINAN  DAN  BEKERJASAMA.Peringkat
Aktiviti  Guru
Aktiviti  Murid

Set  Induksi
(2  minit)
1.  Guru  menunjukkan  kad-kad  gambar  Encik  Asman  dan  isteri,  Ali  dan  Ah  Seng.
1.  Murid  memerhati   dan  menjawab  soalan  guru.

Langkah  I
(15 minit)
1.  Tiga  orang  murid  lelaki  dan  seorang  murid  perempuan  diminta  keluar.
2.  Guru  menerangkan  plot  main  peranan  di  mana  Encik  Asman  sedang  menasihati  anaknya  supaya  belajar  dengan  tekun.  Isterinya  mengulas  lagi  sebab  Ali  perlu  rajin  belajar  agar  memperolehi  prestasi  yang  cemerlang.  Ah  Seng,  rakan  Ali  sentiasa  belajar  bersama  Ali.  Akhirnya  kedua-dua  murid  itu  berjaya  memasuki  university  di  seberang  laut.
1.  Murid  mendengar  dan  menyoal.
Langkah  II
(10  minit)
1.  Guru  menerangkan  watak  bagi  setiap  orang  murid.
2.  Guru  meminta  murid  duduk  di  dalam  kumpulan  dan  berbincang  tentang  main  peranan  itu.
1.  Murid  mendengar  dengan  teliti.
2.  Murid  berbincang  tentang  main  peranan  itu.
Penutup
(3  minit)
1.  Guru  membuat  kesimpulan  setelah  menjalankan  sesi  soal  jawab.
1.  Murid  menjawab  soalan  guru  dengan  sopan.

Refleksi

Semasa  menjalankan  aktiviti  pengajaran  mengenai  topik  ini,  saya  telah  menggunakan  kaedah  main  peranan.  Kaedah  ini  melibatkan  murid-murid  di  mana  mereka  perlu  memegang  watak  sebagai  Encik  Asman,  isterinya,  Ali  dan  Ah  Seng.  Murid  berasa  terhibur  dan  sentiasa  berusaha  untuk  menyumbangkan  idea  mereka.